Zespół Szkół Nr 2

W Nowym Dworze Mazowieckim

Godło Polski

Technikum - zawód technik organizacji turystyki

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI 422104


KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE


HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych


CELE KSZTAŁCENIA


Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik organizacji turystyki powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych:


1) w zakresie kwalifikacji HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych:
a) projektowania imprez i usług turystycznych,
b) zamawiania imprez i usług turystycznych;


2) w zakresie kwalifikacji HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych:
a) prowadzenia informacji turystycznej,
b) obsługi klientów korzystających z usług turystycznych,
c) rozliczania usług i imprez turystycznych.

 

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: biura podróży, placówki świadczenia informacji turystycznej, obiekty hotelarskie, urzędy administracji publicznej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki, oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie
w zawodzie.


Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).

 

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

 

geografia, język angielski

 

ZS2 i projekty UE

Współpracują z nami

Dziękujemy za odwiedziny.

ul. Długa 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

22 775 25 43

22 775 25 15


Napisz do nas

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input


To pole jest wymagane.

Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 2. All Rights Reserved.
Polityka prywatności
tworzenie stron www Artixen.net