Zespół Szkół Nr 2

W Nowym Dworze Mazowieckim

Godło Polski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - klasa wielozawodowa

Liceum ogólnokształcące
profil ekonomiczno - społeczny

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
język obcy, geografia, wiedza o społeczeństwie

- profil przygotowuje do studiów ekonomicznych, administracji i zarządzania

Technikum - zawód technik mechatronik

 

TECHNIK MECHATRONIK 311410


KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE


ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych


CELE KSZTAŁCENIA


Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych:


1) w zakresie kwalifikacji ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych:
a) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
b) wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,
c) wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;


2) w zakresie kwalifikacji ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych:
a) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
b) tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
c) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

 

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).

 

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: przedsiębiorstwa wykonujące prace z zakresu mechatroniki, firmy zajmujące się automatyką, projektowaniem, programowaniem, wizualizacją procesów przemysłowych oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.


Szkoła przygotowuje ucznia do uzyskania Świadectwa Kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

 

matematyka, fizyka

 

 

 

ZS2 i projekty UE

Współpracują z nami

Dziękujemy za odwiedziny.

ul. Długa 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

22 775 25 43

22 775 25 15


Napisz do nas

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input


To pole jest wymagane.

Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 2. All Rights Reserved.
Polityka prywatności
tworzenie stron www Artixen.net