Zespół Szkół Nr 2

W Nowym Dworze Mazowieckim

Godło Polski

Wymagane dokumenty - rekrutacja 2024/2025

 

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany z systemu i poświadczony podpisem kandydata do szkoły oraz podpisem jednego z rodziców (prawnych opiekunów).
2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
3. Oryginał zaświadczenia o wynikach  egzaminu ósmoklasisty.
4. 2 podpisane fotografie.
5. Zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia w konkursach, olimpiadach umożliwiające skorzystanie z uprawnień określonych w  Regulaminie rekrutacji do Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim w roku szkolnym 2024/2025 :

*****

 6. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

ZS2 i projekty UE

Współpracują z nami

Dziękujemy za odwiedziny.

ul. Długa 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

22 775 25 43

22 775 25 15


Napisz do nas

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input


To pole jest wymagane.

Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 2. All Rights Reserved.
Polityka prywatności
tworzenie stron www Artixen.net