Zespół Szkół Nr 2

W Nowym Dworze Mazowieckim

Godło Polski
Dąb Pamięci 2015

Upamiętnienie ofiar zbrodni katyńskiej to główny cel projektu edukacyjnego Katyń… ocalić od zapomnienia, realizowanego od roku 2009 przez Zespół Szkół nr 2 (inicjatorem i koordynatorem akcji w szkole jest p.Maria Możdżyńska). W ramach ogólnopolskiej akcji pod honorowym patronatem Prezydenta RP, zapoczątkowanej w 2007 roku przez Stowarzyszenie Parafiada, młodzież sadzi w parkach i na skwerach imiennie dedykowane Dęby Pamięci.
Uczestnicy Projektu prowadzą pracę badawczą, zbierają informacje na temat osób, które zginęły w Katyniu, Charkowie, Miednoje, pozyskują relacje tych, którzy pamiętają bolesną przeszłość. Zobowiązują się do opieki nad Dębem oraz upamiętnienia na terenie szkoły oficera – ofiary zbrodni. Jeden dąb to jedno nazwisko z listy katyńskiej. Do dziś posadzono około 4,5 tysiąca Katyńskich Dębów Pamięci w wielu krajach Europy (Rosja, Szwajcaria, Norwegia, Wielka Brytania, Niemcy, Bułgaria, Węgry, Litwa, Łotwa, Ukraina, Białoruś, Cypr), w USA i Kanadzie.

Lekcja historyczno-wojskowa

27 lutego 2015 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w niecodziennej historyczno-wojskowej lekcji zorganizowanej przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez: płk. rez. Alfreda Kabatę - prezesa ZG, płk. rez. Dariusza Zielonkę - wiceprezesa ZG, por. w st. spocz. Janusza Zbigniewa Zajączkowskiego, st. chor. sztab. w st. spocz. Bolesława Morawskiego, dowódcę drużyny Regionalnego Oddziału Obrony Terytorialnej Piotra Romaniuka. Ponadto w spotkaniu z młodzieżą uczestniczyli kpt. Krzysztof Dziurdzia z WKU Warszawa - Ochota oraz przedstawiciele 2.Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego - Patrolu Rozminowania nr 19 pod dowództwem st. chor. sztab. Andrzeja Kucharskiego. Gościem specjalnym był p. Roman Kaczorowski, znawca nowodworskich dziejów.

 

Zespół Szkół nr 2
Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Długa 10
ogłasza nabór
na I semestr Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
(szkoła bezpłatna)

 

 Składanie dokumentów: styczeń 2016r.
w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 -15.00


Więcej informacji pod nr. tel. (22) 775-25-43

 

Rozpoczęcie zajęć 29 stycznia 2016 r.

 

 Zobacz plakat

 

 Podanie

 

70. Rocznica Powstania1944

10 czerwca 2014 w Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się gala finałowa Konkursu „Powstanie Warszawskie w świadomości młodego pokolenia Polaków”. Konkurs, zorganizowany przez Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy RP w Warszawie, miał na celu:

Dąb Pamięci 2014

6 kwietnia 2014r. uczniowie Zespołu Szkół nr 2 posadzili Dąb Pamięci dedykowany kapitanowi rezerwy saperów Stanisławowi Gołębiowskiemu. Upamiętniają bohaterów katyńskich od roku 2009; uhonorowali już w  ten sposób pięciu oficerów katyńskich : majora Aleksandra Ciechanowskiego, kapitana Zbigniewa Tomasiniego, majora Piotra Dybaczewskiego, majora Kazimierza Grünera, majora Romana Jędraszkę.

 

11 stycznia 2016r. odbędzie się zebranie z rodzicami.


17.00 - podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej ZS2 w I półroczu ( sala gimnastyczna)


17.30 - zebrania klasowe z wychowawcami (wg harmonogramu)

Pamiątkowe zdjęcie

11 grudnia 2013 w Zespole Szkół nr 2 odbyła się uroczystość podpisania porozumienia o współpracy między Związkiem Oficerów Rezerwy RP i Zespołem Szkół nr 2. W uroczystości uczestniczyli : płk rez. Alfred Kabata - Prezes Zarządu Głównego ZOR RP, mjr rez. Jerzy Białoskórski - sekretarz Zarządu Głównego ZOR RP, członkowie Zarządu Głównego ZOR RP : mjr rez. Lech Tomasiak i st. chor. sztabowy w st. spocz. Bolesław Morawski, Paweł Kabata - administrator strony internetowej ZOR RP, dyrekcja Zespołu Szkół nr 2, grono pedagogiczne oraz uczniowie.

Współpracują z nami

Dziękujemy za odwiedziny.

ul. Długa 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

22 775 25 43

22 775 25 15


Napisz do nas

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input


To pole jest wymagane.

Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 2. All Rights Reserved.
Polityka prywatności
tworzenie stron www Artixen.net