Zespół Szkół Nr 2

W Nowym Dworze Mazowieckim

Godło Polski
II Konkurs na esej

W dniu 27 czerwca 2012 w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Długiej 10 odbyło się uroczyste podsumowanie wyników II Konkursu na esej o tolerancji i dialogu. Myślą przewodnią tegorocznej edycji były „ Współczesne formy walki z nietolerancją i faszyzmem”. Patronat honorowy nad Konkursem sprawują fundatorzy nagród głównych : państwo John Kerr i Ingrid Lee z Nowy Dwor Jewish Memorial Foundation, a także p. Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego.

W uroczystości wzięli udział: Josef Kieliszek – reprezentujący Nowy Dwor Jewish Memorial Foundation, władze miasta – przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski, burmistrz Jacek Kowalski, burmistrz Jacek Grereluk, skarbnik miasta Anna Palczowska, dyrektorzy i nauczyciele szkół nowodworskich oraz uczestnicy "II Konkursu na esej o tolerancji i dialogu".
Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Ewa Malasiewicz przedstawiła idee Konkursu, wśród których najważniejsze to: kształtowanie postawy poszanowania odmienności i różnorodności kulturowej i religijnej, a zarazem znajdowanie wspólnych wartości służących propagowaniu dialogu międzykulturowego; skłanianie młodzieży do refleksji na temat znaczenia tolerancji i dialogu dla rozwoju demokracji, społeczeństwa obywatelskiego oraz pokojowego współistnienia ludzi na świecie.
Z kolei p. Josef Kieliszek w swym wystąpieniu podkreślił, że Konkurs na esej o tolerancji i dialogu „prowadzi nowe pokolenie młodzieży w kierunku pojednania narodowego, tolerancji i zrozumienia, że więcej nas łączy, aniżeli dzieli i że pomimo pewnych różnic nasze korzenie wywodzą się z tej samej ziemi”. Pan Kieliszek przeczytał również list od jednego z fundatorów nagród, pana Johna Kerr, który nawiązał do I edycji Konkursu i uroczystości upamiętniających nowodworskich Żydów w lipcu 2011r., a także wyraził nadzieję, że Konkurs przyczyni się do kształtowania postaw młodzieży opartych na szacunku dla ludzi - bez względu na rasę, religię, narodowość. Pan Kerr pogratulował również zwycięzcom oraz podziękował pozostałym uczestnikom Konkursu i ich nauczycielom.
P. Maria Możdżyńska, nauczycielka w Zespole Szkół nr 2, zaprezentowała multimedialną historię dialogu kulturowego, jaki stał się udziałem katolików, żydów i protestantów mieszkających przed 1939 rokiem w Nowym Dworze.
Na konkurs wpłynęło 21 prac – 14 ze szkół ponadgimnazjalnych i 7 z gimnazjów. Zgodnie z Regulaminem w Komisji konkursowej zasiedli nauczyciele przedmiotów humanistycznych ze szkół nowodworskich. Decyzją Komisji z dnia 25 czerwca 2012 najwyżej zostały ocenione prace następujących uczennic:
Nagroda Główna – Martyna Nowakowska, Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego ;
I Nagroda w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – Ewa Bogdaniuk, LP w Zespole Szkół nr 2;
I Nagroda w kategorii szkół gimnazjalnych – Justyna Skonieczna, PG nr 4 w Modlinie Twierdzy.
Zgodnie z Regulaminem nagrody finansowe otrzymały nie tylko autorki najlepszych prac, ale i szkoły, do których uczennice uczęszczają. Koordynator Konkursu Beata Kisiel pogratulowała nagrodzonym, podziękowała uczestnikom, nauczycielom, szczególnie tym, którzy oceniali eseje. Uczestnicy Konkursu i opiekunowie merytoryczni otrzymali listy gratulacyjne i podziękowania z Nowy Dwor Jewish Memorial Foundation, przesłane przez pana Ze’eva Shakeda, który nie mógł uczestniczyć w uroczystości. Nagrody rzeczowe ufundował Urząd Miejski, a  wręczyli je : p. Josef Kieliszek, p. Krzysztof Bisialski, p. Jacek Gereluk i p. Ewa Malasiewicz.
Po ceremonii wręczenia nagród i dyplomów autorki trzech najlepszych esejów przeczytały swoje przemyślenia na temat „ Współczesnych form walki z nietolerancją i faszyzmem”.
Podsumowanie wyników II Konkursu na esej o tolerancji i dialogu zakończyło się przemarszem uczestników uroczystości do nowodworskich miejsc pamięci – na cmentarze: katolicki i ewangelicki oraz na kirkut – i złożeniem kwiatów. Spotkanie na kirkucie miało wyjątkowy charakter – modlitwę słowami jednego z psalmów odmówił Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich.

Zdjęcia : Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego

 • 1
 • 1a
 • 1b
 • 1c
 • 1d
 • 1e
 • 1f
 • 1ff
 • 1g
 • 1h
 • 1i
 • 1j
 • 1k
 • 1l
 • 1m
 • 1n
 • 1o
 • 1p
 • 1r
 • 2
 • 2a
 • 2aa
 • 2b
 • 2c
 • 2d
 • 3
 • 3a
 • 3b
 • 3c
 • 3d
 • 3e
 • 3f
 • 3g
 • 3h
 • 3i
 • 3j
 • 4
 • 4a
 • 5
 • 6
 • 6a
 • 6aa
 • 6b
 • 6c
 • 6d
 • 6e
 • 6f
 • 6g
 • 6h
 • 6j
 • 6k
 • 6m

Współpracują z nami

Dziękujemy za odwiedziny.

ul. Długa 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

22 775 25 43

22 775 25 15


Napisz do nas

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input


To pole jest wymagane.

Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 2. All Rights Reserved.
Polityka prywatności
tworzenie stron www Artixen.net