Zespół Szkół Nr 2

W Nowym Dworze Mazowieckim

Godło Polski
Szkolenie SEP

W dniu 27 września uczniowie klasy III i IV w zawodzie technik mechatronik odbyli szkolenie w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich.  Zakres kursu obejmował  obsługę, konserwacji, remontów i montażu dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Szkolenie zakończyło się egzaminem przed uprawnioną komisją, który wszyscy zaliczyli z wynikiem pozytywnym, i tym samym uzyskali świadectwo kwalifikacji ważne 5 lat dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV. Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez  Komisje SEP ważne jest również w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie regulacji dotyczących wzajemnej uznawalności uprawnień zawodowych.
Tekst i zdjęcia p.Z.Smoliński

  • DSC04133
  • DSC04134
  • DSC04136
  • DSC04137

Współpracują z nami

Dziękujemy za odwiedziny.

ul. Długa 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

22 775 25 43

22 775 25 15


Napisz do nas

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input


To pole jest wymagane.

Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 2. All Rights Reserved.
Polityka prywatności
tworzenie stron www Artixen.net