Zespół Szkół Nr 2

W Nowym Dworze Mazowieckim

Godło Polski

ZS2 i projekty UE

Certyfikaty

Konferencja - 23.04.2013

23 kwietnia 2013 w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Długiej 10 w Nowym Dworze Mazowieckim odbyła się konferencja „Absolwent szkoły średniej na lokalnym rynku pracy – szanse i zagrożenia”, podsumowująca Projekt „Edukacja kluczem do sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach „Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

 

 

W konferencji udział wzięli: beneficjenci Projektu (50 uczniów) oraz lokalni pracodawcy, przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy i Urzędu Miejskiego. Uczestników konferencji powitała Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Ewa Malasiewicz, po czym krótko przedstawiła istotę i przebieg realizacji Projektu.

 

 

 Następnie głos zabrali przedstawiciele różnych instytucji, które wspierają młodzież w rozwoju ścieżki kariery zawodowej i tym samym w aktywnym funkcjonowaniu na rynku. W swoim wystąpieniu Burmistrz Jacek Kowalski zapoznał uczniów z wieloletnim planem inwestycyjnym i kierunkami rozwoju miasta Nowego Dworu Mazowieckiego. Sebastian Sosiński – Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek omówił rolę tej organizacji w rozwoju turystyki subregionu i tworzeniu miejsc pracy dla absolwentów szkół średnich i wyższych uczelni. Marzenna Boczek – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy przedstawiła młodzieży aktualną ofertę pracy na Mazowszu dla zawodów związanych z branżą turystyczną, ekonomiczną i handlową. Nawiązała również do roli Urzędu Pracy w aktywnym poszukiwaniu pracy i podnoszeniu kwalifikacji.

 

 

Radny Rady Miejskiej Tadeusz Sempławski podkreślił, że Zespół Szkół nr 2 to szkoła, która dobrze przygotowuje uczniów do funkcjonowania na rynku pracy, wyrażając dyrektor Ewie Malasiewicz uznanie za ten stan rzeczy. W dalszej części konferencji głos zabrali potencjalni pracodawcy: Agnieszka Balcerska – Kierownik ds. Rozwoju Talentów i Organizacji Reckit Benckiser; Dorota Poziemska – Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Royal Hotel; Mariusz Karchut – Dyrektor I Oddziału Banku Pekao w Nowym Dworze Maz.; Piotr Okienczyc – Prezes Zarządu Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin. Pracodawcy zgodnie stwierdzili w wystąpieniach, jakich kompetencji oczekują od przyszłych pracowników swoich instytucji. Bardzo dobra znajomość języków obcych (przede wszystkim języka angielskiego), funkcjonalna znajomość biurowych programów komputerowych, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, potrzeba samorozwoju i w związku z tym efektywne planowanie ścieżki kariery zawodowej - to tylko ważniejsze wymagania stawiane potencjalnym pracownikom. Takie wymagania stawia współczesny świat, w którym obserwujemy błyskawiczny przepływ informacji, zjawisko częstego przemieszczania się, a w związku z tym możliwość zmiany miejsca pracy.

 

 

Uczniowie, słuchając powyższych wystąpień, uzyskiwali praktyczne, niezwykle cenne, porady dotyczące podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. Mieli również możliwość zadawania pytań. Po zakończeniu konferencji młodzież wraz z nauczycielami zwiedziła największe w okolicy centrum konferencyjno-hotelowe Hotel Modlin Conference & Spa. Uczniowie poznali działalność obiektu jako przykład dobrej praktyki połączenia przedsięwzięć biznesowych i działań na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego Twierdzy Modlin. Wzięli również udział w szkoleniu dotyczącym organizacji spotkań biznesowych „Metody marketingowe wykorzystywane w działalności” (rozpoznanie potrzeb klienta, konstruowanie oferty, organizacja i przebieg spotkań). Miłym zakończeniem konferencji i pobytu w centrum konferencyjno-hotelowym był lunch, na którym uczniowie poznali przede wszystkim jego znaczenie w biznesie, a także rolę doboru menu i savoir-vivre’u.

 

 

Konferencja była pierwszym tego typu przedsięwzięciem w Zespole Szkół nr 2. Spotkała się nie tylko z bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży, ale i pracodawców oraz instytucji wspierających młodych ludzi w budowaniu ścieżki kariery zawodowej. Spotkanie pokazało, jak ważna i potrzebna jest orientacja zawodowa. Konferencja w Zespole Szkół nr 2 z pewnością skłoniła młodzież do autorefleksji - w rezultacie pomoże uczniom dokonać właściwych wyborów.

GALERIA

 • konf1
 • konf10
 • konf11
 • konf13
 • konf14
 • konf15
 • konf16
 • konf17
 • konf18
 • konf2
 • konf3
 • konf5
 • konf6
 • konf7
 • konf8
 • konf9

ZS2 i projekty UE

Współpracują z nami

Dziękujemy za odwiedziny.

ul. Długa 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

22 775 25 43

22 775 25 15


Napisz do nas

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input


To pole jest wymagane.

Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 2. All Rights Reserved.
Polityka prywatności
tworzenie stron www Artixen.net