Zespół Szkół Nr 2

W Nowym Dworze Mazowieckim

Godło Polski
Wystapienie p.Johna Kerra

16 czerwca 2016 w sali konferencyjnej NOSiR-u odbyła się Gala Finału "V Konkursu na esej o tolerancji i dialogu", organizowanego przez Zespół Szkół nr 2 we współpracy z Wydziałem Promocji Urzędu Miejskiego. Jak co roku w uroczystości wzięli udział: pomysłodawca Konkursu p.Ze'ev Shaked, reprezentujący fundację Nowy Dwor Jewish Memorial - fundatora nagród finansowych, p.Jacek Kowalski - burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski, radni Rady Miejskiej, potomkowie przedwojennej nowodworskiej społeczności żydowskiej, p.Roman Kaczorowski - honorowy obywatel Nowego Dworu, płk Alfred Kabata - prezes ZOR-u RP, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, młodzież, przedstawiciele mediów lokalnych. W tym roku na gali finałowej Konkursu był obecny jeden z fundatorów nagród finansowych - p.John C. Kerr z małżonką.
KONKURS NA ESEJ O TOLERANCJI I DIALOGU - INFO

Oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu i wręczenia nagród dokonali patroni honorowi i fundatorzy nagród.
Nagrodę główną otrzymała Weronika Świerczewska - Publiczne Gimnazjum nr 3 w Nowym Dworze Maz. Dwie równorzędne nagrody: w kategorii szkół gimnazjalnych Weronika Fijałkowska - Gimnazjum w Pomiechówku, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych Daniel Cichal - Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze. Kolejne dwie równorzędne nagrody: Magdalena Wacko i Sylwia Wieczorek - Publiczne Gimnazjum nr 4 w Modlinie Twierdzy. Podziękowania od patronów honorowych Konkursu otrzymali również dyrektorzy i nauczyciele.  W imieniu organizatorów Konkursu władze Nowego Dworu złożyły serdeczne podziękowania dla p.Ze'eva Shakeda i p.Johna C. Kerra za ich działalność na rzecz idei tolerancji i dialogu - ofiarność i zaangażowanie, dzięki czemu możliwe jest kształtowanie wśród uczniów postaw poszanowania odmienności kulturowej i otwarcia na różnorodność.

Tradycją gali finałowej Konkursu są wystąpienia potomków nowodworskiej społeczności żydowskiej, wzbogacające wiedzę współczesnych mieszkańców o wielokulturowej przeszłości Nowego Dworu. W tym roku p.Tsvika Placiński, potomek nowodworskich Żydów, przedstawił historię rozwoju żydowskiej edukacji w naszym mieście przed wojną. Przybliżył system kształcenia młodzieży w szkołach związanych z Żydowskim Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym "Tarbut".
Galę finałową V Konkursu na esej o tolerancji uświetnił koncert tradycyjnych pieśni żydowskich w wykonaniu p.Olgi Avigail Mieleszczuk i towarzyszącego jej muzyka akordeonisty.

Tolerancja i dialog to nie tylko idee nowodworskiego Konkursu i corocznych uroczystości upamiętniających przedwojenną społeczność żydowską naszego miasta, ale również hasła towarzyszące polsko-izraelskim spotkaniom młodzieży, które zainicjował wspomniany już Tsvika Placiński.  W czasie trzech wizyt, w 2012, 2014 i 2015 roku, młodzi Izraelczycy poznawali kraj przodków, jego historię i współczesne oblicze, przede wszystkim jednak nawiązywali kontakty z rówieśnikami z Nowego Dworu.

Konkurs, który jest jednym z elementów projektu przybliżania zwłaszcza młodym ludziom wielokulturowej przeszłości Nowego Dworu, a także propagowania idei tolerancji i dialogu, wpisuje się w uroczystości upamiętniające społeczność żydowską żyjącą w naszym mieście przed wojną, boleśnie doświadczoną w czasie Holocaustu. Podobnie jak w latach ubiegłych, w kolejną rocznicę odsłonięcia pomnika pamięci na żydowskim cmentarzu, potomkowie nowodworskich Żydów z USA, Izraela i RPA zebrali się, by dzielić się swoimi wspomnieniami, a także przekazywać relacje nieobecnych już bliskich i wspólnie z lokalną społecznością Nowego Dworu uczcić pamięć o tych, którzy przed wojną razem z katolikami , ewangelikami, prawosławnymi tworzyli to miasto. Modlitwę kadisz odmówił rabin z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Wagę pamięci i dialogu na rzecz tolerancji podkreślali w swych wystąpieniach attache d/s kultury Ambasady USA w Polsce oraz burmistrz Nowgo Dworu.  Goście z Izraela, USA i RPA  - jak zawsze - wyrazili radość, że kirkut stał się miejscem nie tylko pamięci i wyrazem szacunku dla kulturowej odmienności , ale jest też miejscem, które jednoczy potomków nowodworskich Żydów przyjeżdżających z całego świata. Na zakończenie uroczystości tradycyjnie odśpiewano hymny : Izraela i Polski, a następnie pod pomnikiem pamięci złożono wieńce i białe róże.

Dzień wcześniej potomkowie nowodworskich Żydów odbyli spacer po Nowym Dworze, szukając śladów swoich przodków - nieocenioną wiedzą służyła p. Maria Możdżyńska, nauczycielka ZS2, popularyzatorka historii miasta. Pamięć o świecie, którego już nie ma, przywołano także podczas wieczoru wspomnień o żydowskiej społeczności zamieszkującej przed II wojną w Nowym Dworze i jego okolicach.Spotkanie zorganizował i prowadził p. Ze'ev Shaked z Nowy Dwor Jewish Memorial Foundation. Prezes ZOR RP płk Alfred Kabata przedstawił w formie prelekcji losy żołnierzy wyznania mojżeszowego w polskiej armii, szczególnie w nowodworskim Batalionie Elektrotechnicznym. P. Tsvika Placiński z Izraela przybliżył zebranym informacje o przedwojennej hebrajskiej edukacji w Nowym Dworze. P. Roman Starski poinformował o ciekawym projekcie genealogicznym, skierowanym do społeczności żydowskiej.

Zdjęcia : K.Zalewski, Urząd Miejski

 

Zibacz również :  https://www.nowydwormaz.pl/redir,index?wiecej=9820&wiecej_news=1

 

http://www.zorrp.org/spotkania/619-o-historii-dialogu-i-tolerancji-w-nowym-dworze-mazowieckim

 

 https://www.nowydwormaz.pl/redir,index?wiecej=9826&wiecej_news=1 

 

 https://www.nowydwormaz.pl/index.php?wiecej=9897&wiecej_news=1

 

 • 1
 • 1a
 • 1b
 • 1c
 • 1d
 • 1e
 • 1f
 • 1g
 • 1h
 • 1j
 • 1k
 • 1l
 • 1m
 • 1n
 • 1o
 • 1p
 • 1s
 • 1t
 • 2
 • 2a
 • 2b
 • 2c
 • 2d
 • 2e
 • 2f
 • 2h
 • 3
 • 3a
 • 3b
 • 3d
 • 3e
 • 3f
 • 4_Urzd-Miejski---0
 • 4a_Urzd-Miejski
 • 4aa_Urzd-miejski--1
 • 4b_Urzd-Miejski--2
 • 5__Urzd-Miejski
 • 5a_Urzd-Miejski
 • 5b_Urzd-Miejski
 • 5c_Urzd-Miejski
 • 6
 • 6a
 • 6aa
 • 6b
 • 6c
 • 6d
 • 6e
 • 6f
 • 6g
 • 6h
 • 6j
 • 6k
 • 6m
 • 6n
 • 6o
 • 6p
 • 6r
 • 6s
 • 7
 • 7a
 • 7b
 • 7c
 • 7d
 • 8
 • 8a
 • 8b
 • 8d
 • 8e
 • 8f
 • 8g
 • 8h
 • 8j
 • 8k
 • 8l
 • 8m
 • 8n
 • 8p
 • 8r
 • 8s
 • 8t
 • 8u
 • 9
 • 9a
 • 9b
 • 9c
 • 9d
 • 9e
 • 9f
 • 9g
 • 9h
 • 9i
 • 9j

 

 

 

Współpracują z nami

Dziękujemy za odwiedziny.

ul. Długa 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

22 775 25 43

22 775 25 15


Napisz do nas

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input


To pole jest wymagane.

Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 2. All Rights Reserved.
Polityka prywatności
tworzenie stron www Artixen.net