Zespół Szkół Nr 2

W Nowym Dworze Mazowieckim

Godło Polski
Nagroda dla Natalii Rudnickiej - ZS2

6 czerwca 2019 w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbyła się Gala Finałowa VII Konkursu na esej o tolerancji i dialogu. Uroczystość wpisuje się w ramy corocznych kulturowych spotkań, poświęconych upamiętnieniu przedwojennej społeczności żydowskiej w Nowym Dworze.

Jak zawsze, gościliśmy w naszym mieście potomków nowodworskich Żydów, licznie przybyłych z różnych stron świata - USA, Izraela, RPA . W uroczystości co roku biorą udział m.in. pomysłodawca Konkursu p.Ze'ev Shaked , p.David Wluka, pp.Tsvika i Orna Placińscy, pp.Tamara i Josef Kieliszek, pp.Michael i Sandra Grabman. W tym roku Galę uświetnili swoją obecnością również fundatorzy nagród w Konkursie - p.John C.Kerr i p.Ingrid T.Lee, a także p.Ariel Knecht, który przybył do rodzinnego Nowego Dworu po 70 latach. Władze samorządowe reprezentowali Burmistrz Miasta Nowego Dworu Maz. p.Jacek Kowalski oraz radni Rady Miejskiej. W uroczystości wzięli udział również: pp.Roman i Jadwiga Kaczorowscy (p.R.Kaczorowski jest honorowym obywatelem Nowego Dworu), p.p Zofia i Czesław Krzyżanowscy (p.Zofia została odznaczona medalem "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata" ), Prezes Związku Oficerów Rezerwy RP płk Alfred Kabata, dyrektor Miejskiej i powiatowej Biblioteki Publicznej p.Ewa Borkowska, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, młodzież. Przyjaciele nowodworskich spotkań.

 

Gala VII Konkursu rozpoczęła się w sposób szczególny. Przedstawicielki najmłodszego pokolenia, odczytując ważne przesłania o pamięci i tolerancji, zapaliły symboliczne świece menory (Tekst przesłania).


Konkurs na esej o tolerancji i dialogu, organizowany od roku 2011, adresowany jest do młodzieży szkół powiatu nowodworskiego. Patronat honorowy nad Konkursem sprawują: John Kerr i Ingrid Lee z Nowy Dwor Jewish Memorial Foundation - fundatorzy nagród finansowych - oraz Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim.  Patronat honorowy nad Konkursem objął również Marszałek Województwa Mazowieckiego, p.Adam Struzik ( List Marszałka Adama Struzika ).

 

Tegoroczny, VII Konkurs na esej o tolerancji i dialogu nawiązał do niedawnej rocznicy 100-lecia polskiej państwowości, podobnie jak kulturowo-historyczna prelekcja p.Marii Możdżyńskiej, popularyzatorki wiedzy o nowodworskich dziejach. 18 uczniów pisało eseje na temat : "Tolerancja w Polsce z perspektywy 100-lecia odzyskania Niepodległości". I miejsce zajęła Adrianna Wacko, kl. IIIb Gimnazjum, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Maz. II miejsce - Natalia Rudnicka, kl.IIa, Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Maz. III miejsce - Anita Podgórna, kl. IVa , Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze. GRATULACJE! Jak co roku podziękowania od fundatorów i patronów honorowych Konkursu otrzymali również dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie.

 

Tradycją Gali Finałowej Konkursu jest prezentacja najlepszej pracy. Adrianna Wacko w nagrodzonym eseju pięknie napisała o swojej małej ojczyźnie: "Cieszy mnie fakt, że mogę dotknąć historii miasta ponad podziałami, cieszy mnie również otwartość Nowego Dworu Mazowieckiego na dialog i współpracę z innymi narodami. Chciałabym, by cały mój kraj był wolny od ksenofobii i wszelkich uprzedzeń". Słowa Adrianny potwierdził p.Ariel Knecht, 92-letni nowodworzanin z urodzenia, który po 70 latach, piękną polszczyzną, opowiedział o codziennym życiu w przedwojennym Nowym Dworze. Również zespół muzyczny SHALOM wprowadził nas w niezwykły świat kultury żydowskiej, języka jidysz.

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, w kolejną rocznicę odsłonięcia Pomnika Pamięci na żydowskim cmentarzu, potomkowie nowodworskich Żydów z USA i Izraela zebrali się, po raz 9., by dzielić się swoimi wspomnieniami, a także przekazywać relacje nieobecnych już bliskich i wspólnie z lokalną społecznością Nowego Dworu uczcić pamięć o tych, którzy przed wojną razem z katolikami, ewangelikami, prawosławnymi tworzyli to miasto. 6 czerwca odsłonięto dalszą część Pomnika Pamięci, zbudowanego z odnalezionych macew. Modlitwę kadisz odmówił Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich. Wagę pamięci i dialogu na rzecz tolerancji podkreślili w swych wystąpieniach m.in. Ambasador Izraela, Anna Azari, Ze'ev Shaked, David Wluka,Tsvika Placiński, Burmistrz Jacek Kowalski. Wyrazili radość, że cmentarz żydowski stał się widocznym znakiem nie tylko pamięci i wyrazem szacunku dla kulturowej odmienności, ale jest też miejscem, które jednoczy potomków nowodworskich Żydów przyjeżdżających z całego świata, a młodemu pokoleniu pokazuje bogactwo nowodworskiego dziedzictwa i wagę tolerancji i dialogu. Na zakończenie uroczystości tradycyjnie odśpiewano hymny : Izraela i Polski, a następnie pod Pomnikiem Pamięci złożono wieńce i białe róże.

 Wystąpienia tłumaczyła p.Ewa Bomba.

 

Zdjęcia : N. Kiewicz, p.K.Sosnowska

 

 • 1
 • 1a
 • 1b2
 • 1d
 • 1e2
 • 1f2
 • 1g
 • 1h2
 • 1j
 • 1k2
 • 1l2
 • 1m
 • 2
 • 2a
 • 2b
 • 2c
 • 2d
 • 2e1
 • 2f
 • 2h
 • 2i
 • 2j
 • 2k
 • 2k1
 • 2l
 • 2m
 • 2n
 • 2o
 • 2p
 • 3
 • 3d
 • 3f1
 • 3g
 • 3h
 • 3o
 • 3o2
 • 3o3
 • 3o5
 • 3p
 • DSC_0001
 • DSC_0004
 • DSC_0007
 • DSC_0021
 • DSC_0025
 • DSC_0030
 • DSC_0034
 • DSC_0035
 • DSC_0036
 • DSC_0044
 • DSC_0046
 • DSC_0049
 • DSC_0051
 • DSC_0056
 • DSC_0058
 • DSC_0069
 • DSC_0070
 • DSC_0075
 • DSC_0082
 • DSC_0086
 • DSC_0088

Współpracują z nami

Dziękujemy za odwiedziny.

ul. Długa 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

22 775 25 43

22 775 25 15


Napisz do nas

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input


To pole jest wymagane.

Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 2. All Rights Reserved.
Polityka prywatności
tworzenie stron www Artixen.net