Zespół Szkół Nr 2

W Nowym Dworze Mazowieckim

Godło Polski
Zebranie z rodzicami

10 września 2018 odbyło się pierwsze w roku szkolnym zebranie z rodzicami uczniów. Dyrektor szkoły, p.Ewa Malasiewicz, w swoim wystąpieniu przypomniała, że Zespół realizuje zadania określone w przyjętej kilka lat temu koncepcji pracy, której przyświeca idea spopularyzowana przez Klub Rzymski : Uczyć się, aby wiedzieć, działać, żyć wspólnie, być... Placówka, funkcjonując w trzech płaszczyznach: edukacja, wychowanie, bezpieczeństwo, realizuje politykę oświatową państwa na dany rok szkolny - priorytety MEN i Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Pani dyrektor przedstawiła wnioski z nadzoru w roku szkolnym 2017/2018, a nastepnie najważniejsze zagadnienia uwzględnione w planie nadzoru w nowym roku szkolnym.

W dalszej części wystąpienia p.dyrektor przypomniała ofertę edukacyjną Zespołu Szkół nr 2. , a następnie omówiła najważniejsze dokonania wynikające z działalności statutowej i programu wychowawczo-profilaktycznego :
1. Wyniki egzaminów zewnętrznych (dobre wyniki egzaminu maturalnego, wyższe niż średnie w technikum w kraju, na Mazowszu i w powiecie).
2. ZS2 wśród najlepszych techników na Mazowszu w Rankingu "Perspektyw".
3. Co roku dla najlepszych uczniów : stypendia Prezesa Rady Ministrów i Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
4. Stypendia dla uczniów szkół zawodowych w ramach projektów unijnych.
5. Coraz lepiej wyposażone pracownie zawodowe, umożliwiające podwyższanie jakości nauczania, np. dzięki współpracy z firmą Model Opakowania Sp. z o.o. doposażono stanowisko do elektropneumatyki w pracowni mechatronicznej.
6. Lekcje nie tylko w szkole, również w ramach wycieczek przedmiotowych, warsztatów na uczelniach wyższych, w firmach i innych instytucjach.
7. Współpraca szkoły z wieloma instytucjami w celu realizacji działań statutowych.
9.Udział w wielu przedsięwzięciach lokalnych - patriotycznych, sportowych, społecznych, kulturowych.
8. Działania wolontariackie w szkole i w ramach ogólnopolskich akcji.
9. Imprezy organizowane dla społeczności szkolnej i środowiska lokalnego

Następnie p.dyrektor odniosła się do zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych (Zespół Szkół nr 2 - administrator danych; wymagana dokumentacja). Kończąc swoje wystąpienie, p.dyrektor Ewa Malasiewicz podkreśliła, że tylko dobra współpraca rodziców uczniów ze szkołą (np. systematyczne kontakty w sprawie postępów w nauce i zachowaniu dziecka, kontrola frekwencji, wspólne rozwiązywanie trudnych problemów) przyniesie zadowalające rezultaty edukacyjne i wychowawcze.

Następnie głos zabrała p.Małgorzata Soczeska, kierownik szkolenia praktycznego, która omówiła krótko kwestię dotyczącą praktyki zawodowej, odbywanej przez uczniów w ramach kształcenia : terminy, umowy, kontakty z pracodawcą, rola kierownika szkolenia praktycznego

.Z kolei p. Maria Możdżyńska, nauczyciel katecheta, przypomniała zasady udziału uczniów w lekcji religii.

Pedagog szkolny p.Monika Ciecierska poinformowała rodziców o zakresie spraw stanowiacych przedmiot rozwiązywania problemów, formach kontaktów, planowanych zajęciach z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki - wynikających ze szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. Omówiła również zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z najnowszymi zmianami w prawie oświatowym.

Po zebraniu ogólnym odbyły się spotkania z wychowawcami klas.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Współpracują z nami

Dziękujemy za odwiedziny.

ul. Długa 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

22 775 25 43

22 775 25 15


Napisz do nas

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input


To pole jest wymagane.

Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 2. All Rights Reserved.
Polityka prywatności
tworzenie stron www Artixen.net