Zespół Szkół Nr 2

W Nowym Dworze Mazowieckim

Godło Polski
wykład

W dwa marcowe weekendy uczniowie naszej szkoły mieli okazję zdobywać kwalifikacje do pracy wychowawcy kolonijnego i kierownika wycieczek. Kurs prowadzili specjaliści z Instytutu Doskonalenia Kadr Pedagogicznych w Warszawie.

I runda turnieju

Dnia 20 marca z okazji pierwszego dnia wiosny odbył się w naszej szkole II turniej wiedzy ogólnej „3 z 9”. Każda klasa wytypowała 3 reprezentantów. Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwał prowadzący imprezę Adam, przy współpracy Sylwii, Klaudii i Magdy. Uczniowie odpowiadali na pytania z przedmiotów ogólnokształcących, ale musieli się też wykazać wiedzą muzyczną i sportową. Konsultacją w tej sprawie służyli nauczyciele.

Trening motywacji prowadzi  p.Zenon Ziemak

Klasa IV technikum wielkimi krokami zbliża się do matury i wejścia w dorosłe życie. Nie każdy uczeń ma plan na przyszłość, ale Ci którzy go mają, zastanawiają się, czy ten plan jest sensowny, czy ma szansę powodzenia i wreszcie czy uda się go zrealizować.

9 lutego 2015r. odbędzie się zebranie z rodzicami podsumowujące półroczną  pracę dydaktyczno-wychowawczą w Zespole Szkół nr 2

17.00 - spotkanie dyrekcji szkoły, pedagoga i kierownika praktyk z rodzicami uczniów (w sali gimnastycznej)

17.30 - zebrania klasowe  z wychowawcami (wg harmonogramu)

6 lutego 2015 o godz.15.15 rozpoczną się zajęcia w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

Więcej informacji /m.in.plan/ w zakładce: LO dla Dorosłych

http://www.zs2.nowydwormaz.pl/lo-dla-doroslych

Maturzyści 2015

16 stycznia 2015r. uczniowie Zespołu Szkół nr 2 bawili się do 6.rano na tradycyjnej studniówce, tym razem w restauracji „Anna”.

Maturzyści serdecznie powitali uczestników balu, wśród nich p. Jacka Kowalskiego -Burmistrza Nowego Dworu z małżonką, p. Krzysztofa Bisialskiego - Przewodniczącego Rady Miejskiej z małżonką oraz p.Grażynę Brzozowską - Przewodniczącą Komisji Oświaty, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej z małżonkiem . W imieniu młodzieży z Technikum i Liceum Ogólnokształcącego podziękowali dyrekcji i nauczycielom, szczególnie wychowawczyniom: p.Małgorzacie Soczeskiej i p.Annie Dyrze.

Egzamin z kwalifikacji A35

14 stycznia uczniowie klasy 3a Technikum w zawodzie technik ekonomista zdawali egzamin z kwalifikacji A35 – „Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji”. Musieli wykazać się znajomością programu INSERT-Subiekt, umiejętnością sporządzenia dokumentacji ( faktura, przychód wewnętrzny PW, wydanie zewnętrzne WZ ) , a także umiejętnością naliczenia płacy na podstawie umowy zlecenia oraz sporządzenia umowy-zlecenia.

Technim dla Dorosłych

9 stycznia 2015r. odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia 4 – letniego Technikum dla Dorosłych w zawodzie technik ekonomista. To już ostatni rocznik absolwentów tego typu szkoły. Na mocy zmian w prawie oświatowym od roku 2012 dorośli mogą zdobyć wykształcenie średnie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. ( Zobacz ofertę ZS2 )

Współpracują z nami

Dziękujemy za odwiedziny.

ul. Długa 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

22 775 25 43

22 775 25 15


Napisz do nas

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input


To pole jest wymagane.

Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 2. All Rights Reserved.
Polityka prywatności
tworzenie stron www Artixen.net