Zespół Szkół Nr 2

W Nowym Dworze Mazowieckim

Godło Polski
Stażyści otrzymują certyfikaty

15 września 2014 odbyło się pierwsze w roku szkolnym zebranie z rodzicami. W spotkaniu uczestniczył również Burmistrz Nowego Dworu p.Jacek Kowalski. Dyrektor Ewa Malasiewicz po powitaniu zebranych i prezentacji nauczycieli przedstawiła krótko „Koncepcję pracy szkoły” oraz podstawowe dokumenty szkoły: statut, program wychowawczy i program profilaktyki na rok szkolny 2014/2015. Następnie omówiła najważniejsze osiągnięcia ZS2, wynikające z działalności statutowej.

1.Zespół Szkół nr 2 ma opinię placówki bezpiecznej, atrakcyjnej na lokalnym rynku oświatowym. Ponad 95% zdawalności matury pozwolił szkole uzyskać wysoki wskaźnik EWD, wysokie miejsce w rankingu „Perspektyw” i certyfikat „Wiarygodna Firma”. Co roku uczniowie ZS2 otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów i stypendia Burmistrza Nowego Dworu.

2.Szkoła zapewnia dobre przygotowanie do ciekawych i poszukiwanych na rynku pracy zawodów. Służą temu m.in. spotkania z pracodawcami, lekcje w instytucjach. Uczniowie zdobywają dodatkowe kwalifikacje na kursach zawodowych.

3.Młodzież uczestniczy w wielu warsztatach z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki, ucząc się ważnych kompetencji społecznych.

4.Uczniowie mają możliwość nie tylko zdobywać wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, ale również uczestnicząc w licznych konkursach przedmiotowych, tematycznych i zawodach sportowych.

5.Ważną sferę działań statutowych szkoły stanowi udział młodzieży w wielu uroczystościach i akcjach kształtujących postawy patriotyczne i obywatelskie; jest to m.in. ogólnopolska akcja ” Katyń… ocalić od zapomnienia” . Uczniowie „Dwójki” od kilku lat pracują jako wolontariusze w Zakładzie Opieki Leczniczej „Dom Rodzinny”.

6.W szkole działa „Grupa Teatralna pod Dwójką”. Występy młodzieży stanowią artystyczną oprawę wielu szkolnych uroczystości. Co roku uczniowie przygotowują wspaniałe programy, w wielu przypadkach inicjując działania. Często prezentują swoje umiejętności na forum miasta, zdobywają nagrody w konkursach międzyszkolnych. Z powodzeniem działają również na rzecz społeczności Nowodworzanki.

7.Zespół Szkół nr 2 efektywnie korzysta z funduszy unijnych. Zakończyliśmy udział w projekcie „Edukacja kluczem do sukcesu” (2010-2013). W 2014 roku rozpoczęliśmy realizację projektu „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu 2014-2015”, którego partnerem jest miasto Nowy Dwór Mazowiecki, a projektodawcą ARMSA . Młodzież uczestniczy w zajęciach z j. angielskiego, matematyki, informatyki, zdobywa umiejętności zawodowe ważne na rynku pracy, m.in. z zakresu psychologii , przedsiębiorczości, prawa. Ośmioro uczniów odbyło w wakacje płatne staże w różnych firmach, zakładach pracy.

W nawiązaniu do ostatniej części wystąpienia dyrektor Malasiewicz, p.Jacek Kowalski, burmistrz Nowego Dworu wręczył uczniom certyfikaty potwierdzające odbycie stażu, a następnie życzył uczniom wielu sukcesów w nauce, uwieńczonych wysokimi wynikami na egzaminach zewnętrznych.

 • P1150917
 • P1150918
 • P1150919
 • P1150923
 • P1150926
 • P1150927
 • P1150930
 • P1150931
 • P1150932
 • P1150933
 • P1150934
 • P1150935
 • P1150936
 • P1150937
 • P1150938
 • P1150939
 • P1150940

Współpracują z nami

Dziękujemy za odwiedziny.

ul. Długa 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

22 775 25 43

22 775 25 15


Napisz do nas

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input


To pole jest wymagane.

Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 2. All Rights Reserved.
Polityka prywatności
tworzenie stron www Artixen.net