Zespół Szkół Nr 2

W Nowym Dworze Mazowieckim

Godło Polski
Nagroda Burmistrza

Zakończenie roku szkolnego to tradycyjnie czas podsumowań pracy dydaktyczno-wychowawczej. Dyrektor ZS2 Ewa Malasiewicz, dziękując nauczycielom za pracę, oceniła rok szkolny jako wyjątkowo udany. Uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności, by przygotowywać się nie tylko do matury, ale i do egzaminów zawodowych.

Wielu z nich znalazło też czas, by brać udział w projektach, przedsięwzięciach artystycznych, akcjach, konkursach, zawodach. Uczniowie posadzili szósty Dąb Pamięci, poświęcony oficerowi katyńskiemu. Szkoła, współpracując z fundacją Nowy Dwor Jewish Memorial, po raz trzeci zorganizowała „Konkurs na esej o tolerancji i dialogu” dla młodzieży szkół nowodworskich. Uczniowie ZS2 uczestniczyli w zajęciach realizowanych w ramach projektu unijnego „Edukacja kluczem do sukcesu”. W bieżącym roku szkoła przystąpiła do udziału w kolejnym projekcie „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”. Dyrektor Malasiewicz przypomniała też o bardzo dobrej współpracy z lokalną społecznością Nowodworzanki, czego konkretnym przykładem są wspólnie organizowane imprezy okolicznościowe; z satysfakcją potwierdził to obecny na uroczystości przewodniczący Zarządu Osiedla nr 5 p. Ryszard Brzeziński, radny Rady Miejskiej.

Burmistrz Nowego Dworu p. Jacek Kowalski podziękował nauczycielom za osiągnięcia w pracy z młodzieżą, wyróżniając nagrodą: p. Teodozję Rzepielę, p.Ewę Piecyk i p. Anetę Nowacką. Gratulacje oraz nagrody Burmistrza odebrały również uczennice, które otrzymały najwyższe w szkole wyniki w nauce: Agata Kaczmarek (3T), Małgorzata Makowska (3T)  i Paulina Gajewska (3T).

W ramach Programu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki przyznawane jest stypendium finansowe m.in. za bardzo dobre wyniki w nauce. W tym roku otrzymały je: Patrycja Bieńkowska (3T), Paulina Gajewska (3T), Agata Kaczmarek (3T),Katarzyna Kwiatkowska (2aT), Małgorzata Makowska (3T), Karolina Smigielska(2bT). Po raz pierwszy uczeń naszej szkoły, Adam Balcerzak (2LO), odebrał stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne.

Dyrektor E.Malasiewicz wręczyła pozostałe nagrody książkowe i dyplomy za wyróżniające osiągnięcia:
Najwyższe średnie ocen/ swiadectwa z wyróżnieniem
Agata Kaczmarek 3 T, Małgorzata Makowska 3 T, Paulina Gajewska 3 T, Patrycja Bieńkowska 3 T, Katarzyna Kwiatkowska 2 T, Karolina Śmigielska 2 T, Dagmara Armijak 3 T, Agata Pawelska 3 T, Aleksandra Tobijasz 1 T, Sylwia Pawelska 2 LO
Ogólnopolski Konkurs „Powstanie Warszawskie w świadomości młodego pokolenia Polaków”
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych :
I miejsce – Projekt muzyczny „Pamiętaj, kim jesteś…”
Krzysztof Szatkowski (2bT), Jakub Sztuka (2 LO), Jakub Mroczkowski (1bT)
Nagroda Specjalna – Projekt : program telewizyjny „Rzeczywistość 44”
Patrycja Bieńkowska (2aT), Sylwia Pawelska (2LO), Adam Balcerzak(2LO), Jakub Bogdan (2LO), Michał Trzaskoma (3aLO-absolwent), Sylwia Życińska (2LO), Adam Smal (2LO)
Konkurs zorganizowal Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej pod patronatem Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego i Hanny Gronkiewicz Waltz – Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Do konkursu przystąpiły 143 szkoły . Opiekę merytoryczną nad uczniami ZS2 sprawowała p.Aneta Jęczarek.
Zawody sportowe
I miejsce w piłce nożnej chłopców : Adam Trojak , Adam Antosiewicz, Michał Zaworski, Paweł Puchacz, Michał Skrętkowicz;
Dagmara Lesiak, Aleksandra Kacprowicz, Klaudia Olszewska, Przemysław Gawarecki, Mariusz Tobiasz, Daniel Socha, Sandra Wąsiewska, Wojciech Mańka, Jakub Bogdan, Sylwia Pawelska, Krzysztof Szatkowski, Daniel Radzikowski
Do udziału w zawodach motywowali : p. Marcin Ciesielski i p. Jacek Łukasik.
SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY
Paulina Gajewska (3T)
Konkurs zorganizowała p. Aneta Nowacka .
Wolontariat
Agata Pawelska (3T), Monika Kozak (1bT), Magda Śliwińska (1bT), Aneta Rożek (3T), Małgorzata Makowska (3T) - podziękowanie za wzorową, pełną oddania pracę na rzecz pensjonariuszy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego „Dom Rodzinny” w Nowym Dworze Maz..Wolontariusz potrafi prawidłowo zdiagnozować potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych. Posiada umiejętność samodzielnego planowania, organizowania oraz kreowania zajęć w zakresie rehabilitacji społecznej. Opiekę nad wolontariuszkami z ZS2 sprawuje p. Monika Ciecierska.
Praca na rzecz szkoły/ Dzialania artystyczne
Adam Balcerzak (2LO), Tomasz Torbus( 3T), Sylwia Pawelska (2LO), Aleksandra Bandera (3T), Jan Kleta (3T), Sylwia Życińska (2LO), Adam Smal (2LO), Jakub Bogdan (2LO), Klaudia Rydel (2aT), Klaudia Białek (2aT), Natalia Hartlep (2aT), Martyna Lachowska (2aT), Kinga Chojak(2aT), Katarzyna Kwiatkowska (2aT), Dagmara Ochtyra (2aT), Joanna Orlikowska (2aT), Klaudia Łabęda (2aT), Agnieszka Tarwacka (2aT)
Sylwia Kaźmierczak (1bT), Wojciech Mańka (1bT), Magda Wójcik (1bT), Michał Zaworski (1bT), Michał Skrętkowicz ( 1bT)
- pod kierunkiem: p.Marii Możdżyńskiej, p.Renaty Jastrzebskiej, p.Moniki Ciecierskiej.
Wzorowa frekwencja
Paulina Kijanowska (1aT)

Po zakończeniu tej części uroczystości dyrektor E.Malasiewicz raz jeszcze pogratulowała wyróżnionym. Życząc uczniom i nauczycielom niezapomnianych wakacji, wyraziła nadzieję, że nowy rok szkolny przyniesie jeszcze więcej twórczych wyzwań i satysfakcji. Następnie Adam i Sylwia zapowiedzieli program artystyczny – skecz „Lotnisko” autorstwa Kabaretu pod Wyrwigroszem.
Uroczystość przygotował Samorząd Uczniowski pod kierunkiem p. Renaty Jastrzębskiej.
Zdjęcia: MM, MC

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 28a
 • 29
 • 3
 • 30
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 39
 • 4
 • 40
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Współpracują z nami

Dziękujemy za odwiedziny.

ul. Długa 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

22 775 25 43

22 775 25 15


Napisz do nas

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input


To pole jest wymagane.

Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 2. All Rights Reserved.
Polityka prywatności
tworzenie stron www Artixen.net