Zespół Szkół Nr 2

W Nowym Dworze Mazowieckim

Godło Polski

W roku szkolnym 2017/2018 sześcioro uczniów Technikum w Zespole Szkół nr 2 otrzymało stypendium w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” , przeznaczone dla uczniów szczególnie uzdolnionych zawodowo. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy uzyskali obowiązkowo:
- średnią ocen z 3 dowolnych przedmiotów zawodowych lub modułów zawodowych w poprzednim roku szkolnym na poziomie nie niższym niż 5,00;
- średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy na poziomie nie niższym niż 4,00.


Łączna kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty wynosi nie mniej niż 4500,00 zł. Może być wydatkowana przez stypendystę na cele edukacyjne związane z rozwojem zawodowym poprzez realizację indywidualnego planu rozwoju zawodowego ucznia, między innymi na zakup literatury fachowej, opłacenie zajęć pozaszkolnych (szkolenia, kursy zawodowe, treningi umiejętności interpersonalnych), kursów językowych, zakup pomocy dydaktycznych (komputer, oprogramowanie…)

O projekcie: .https://www.mazovia.pl/pozostale/art,1348,stypendia-dla-uczniow-szkol-zawodowych.html

 

Nasi stypendyści:

DSC 0012

Karolina Pierścieniak, Daria Ujazda - uczennice klasy III Technikum, zawód technik handlowiec. Opiekun stypendystek: Pani Małgorzata Soczeska – nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych. Uczennice w ramach indywidualnego planu rozwoju zajmą się wyzwaniami stojącymi przed handlem i sposobami rozwiązywania problemów w celu zwiększenia sprzedaży.

 DSC 0098

Marlena Stańczak - uczennica klasy IV Technikum, zawód technik mechatronik. Opiekun stypendystki: Pan Zenon Smoliński – nauczyciel przedmiotów zawodowych mechatronicznych. Uczennica w ramach indywidualnego planu rozwoju będzie zgłębiała zagadnienie automatyzacji w przemyśle i życiu codziennym na przykładzie wykorzystania robota firmy LEGO (programowanie oraz budowa robotów).

 DSC 0108  

Witold Skibniewski - uczeń klasy III, zawód technik mechatronik. Opiekun stypendysty: Pan Zenon Smoliński. Uczeń w ramach indywidualnego planu rozwoju będzie zgłębiał zagadnienia z zakresu techniki sterowania z użyciem sterowników PLC.

 DSC 0045

Anna Żebrowska - uczennica klasy IV Technikum, zawód technik ekonomista. Opiekun stypendystki: Pan Łukasz Potoczny – nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych. Uczennica w ramach indywidualnego planu rozwoju będzie poszerzała wiedzę z zakresu rachunkowości, statystyki i analizy ekonomicznej.

DSC 0004  

Magdalena Bartecka - uczennica klasy IV Technikum, zawód technik obsługi turystycznej. Opiekun stypendystki: Pani Renata Jastrzębska – nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych. Uczennica w swoim indywidualnym planie rozwoju zaplanowała przygotowanie przewodnika turystycznego po Nowym Dworze Mazowieckim i Twierdzy Modlin.

 

 Gratulujemy uczniom. Życzymy dalszych sukcesów i pasji w pogłębianiu wiedzy.

Współpracują z nami

Dziękujemy za odwiedziny.

ul. Długa 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

22 775 25 43

22 775 25 15


Napisz do nas

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input


To pole jest wymagane.

Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 2. All Rights Reserved.
Polityka prywatności
tworzenie stron www Artixen.net