Zespół Szkół Nr 2

W Nowym Dworze Mazowieckim

Godło Polski
Wyróżnione uczennice

Dziś pierwszy dzień wakacji!
A wczoraj? Wczoraj - 24 czerwca - zakończyliśmy rok szkolny 2015/2016.
W uroczystości wzięli udział : p.Elżbieta Tokarska z Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego, p.Dorota Borzęcka - przewodnicząca Rady Rodziców ZS2, dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, rodzice, uczniowie.

Dyrektor szkoły p.Ewa Malasiewicz krótko podsumowała osiągnięcia edukacyjne uczniów: dobre wyniki w nauce i co się z tym wiąże - stypendia dla najlepszych; wysoka zdawalność egzaminu z kwalifikacji. Te osiągnięcia są tym bardziej satysfakcjonujące, że uczniowie w Technikum łączą dwa rodzaje kształcenia: ogólne i zawodowe. Pani dyrektor nawiązała również do wielu ciekawych i ważnych wydarzeń w życiu społeczności "Dwójki" - zarówno dydaktycznych, wychowawczych, jak i opiekuńczych. Dziękując nauczycielom, młodzieży i pracownikom administracji i obsługi za pracę, oceniła rok szkolny jako pełen niełatwych wyzwań, ale w rezultacie udany.
Znakomitym - multimedialnym - uzupełnieniem wystąpienia p. dyrektor była prezentacja, przygotowana przez p.Marię Możdżyńską i p.Renatę Jastrzębską. Przypomnieliśmy sobie m.in. uroczystości kształtujące naszą tożsamość , osiągnięcia artystyczne, sukcesy sportowe, konkursy przedmiotowe i tematyczne, wycieczki, lekcje historyczno-kulturowe, działania na rzecz lokalnej społeczności, akcje promujące zdrowy styl życia i szeroko rozumiane bezpieczeństwo, spotkania z pracodawcami. Bardzo cenna jest też działalność szkolnego wolontariatu. W tym roku również kontynuowaliśmy udział w dwóch projektach, których organizatorem jest Zespół Szkół nr 2. Są to uroczystość sadzenia Dębów Pamięci - w ramach ogólnopolskiej akcji "Katyń...ocalić od zapomnienia" oraz międzyszkolny Konkurs na esej o tolerancji i dialogu. Warto podkreślić, że szkoła, realizując cele statutowe, współpracuje z roku na rok z coraz większą liczbą różnych instytucji.

 P. Elżbieta Tokarska, reprezentująca burmistrza Nowego Dworu Maz., i dyrektor Ewa Malasiewicz podziękowały p.Bogumile Myśliwiec za osiągnięcia w pracy z młodzieżą. Następnie gratulacje oraz Nagrody Burmistrza odebrały również uczennice, które otrzymały świadectwa z wyróżnieniem, najwyższe w szkole wyniki w nauce: Klaudia Bagnicka (2bT),Marta Kędzierska (2aT) i Joanna Kościńska (1bT).
W ramach Programu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki przyznawane jest stypendium finansowe m.in. za bardzo dobre wyniki w nauce . W tym roku otrzymały je: Klaudia Bagnicka (2bT), Marta Kędzierska (2aT), Joanna Kościńska (1bT), Emilia Tyska (1aT), Anna Żebrowska (2aT), Aleksandra Tobijasz (3aT), Magda Śliwińska (3bT).
Dyrektor E.Malasiewicz wręczyła również pozostałe nagrody :
BARDZO DOBRE WYNIKI W NAUCE (średnia powyżej 4,5), wzorowe lub bardzo dobre zachowanie: Emilia Tyska (1a), Anna Żebrowska (2aT), Aleksandra Tobjasz (3aT), Magda Śliwińska (3bT) ;
WZOROWA FREKWENCJA -100% : Witold Skibniewski (1cT) i Piotr Wojciechowski (1cT);
PRACA NA RZECZ SZKOŁY, DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE : Klaudia Bagnicka (2bT), Magdalena Bartecka (2bT), Michał Dębski (1bT), Cezary Nowiński (1bT), Adrian Sobótka (1bT);
WOLONTARIAT : Eliza Barańska (2bT), Natalia Gągolewska (2bT), Natalia Moczydłowska (2bT), Karolina Pierscieniak (1aT), Anita Podgórna (1aT), Weronika Sękowska (1aT), Natalia Szadkowska (1aT), Izabela Szymajda (2bT), Anita Śliwa (2bT), Magdalena Waluk (1aT). Wolontariuszki, a także opiekun p.Monika Ciecierska, otrzymały podziękowania dyrektora ZOL-u za wzorową, pełną oddania pracę na rzecz pensjonariuszy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego „Dom Rodzinny” w Nowym Dworze Maz. Wolontariusz potrafi prawidłowo zdiagnozować potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych. Posiada umiejętność samodzielnego planowania, organizowania oraz kreowania zajęć w zakresie rehabilitacji społecznej.


Na zakończenie uroczystości, przygotowanej przez p.Marię Możdżyńską i Renatę Jastrzębską, prowadzący Ania i Adrian życzyli wszystkim wspaniałych wakacji !

 • 2
 • 2a
 • 2b
 • 2c
 • 2d
 • 2f
 • 2g
 • 2h
 • 2j
 • 2k
 • 2l
 • 3
 • 3a
 • 3b
 • 3d
 • 3e
 • 3f
 • 4
 • 4a
 • 4b
 • 4c
 • 4d

 

Współpracują z nami

Dziękujemy za odwiedziny.

ul. Długa 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

22 775 25 43

22 775 25 15


Napisz do nas

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input


To pole jest wymagane.

Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 2. All Rights Reserved.
Polityka prywatności
tworzenie stron www Artixen.net