Zespół Szkół Nr 2

W Nowym Dworze Mazowieckim

Godło Polski
Nagrody za wolontariat

26 czerwca - tradycyjnie już podsumowaliśmy pracę dydaktyczno-wychowawczą w roku szkolnym 2014/2015. W uroczystości  wzięli udział : p.Ryszard Brzeziński - radny Rady Miejskiej, p.Elżbieta Tokarska z Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego, p.Dorota Borzęcka - przewodnicząca Rady Rodziców ZS2, dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, rodzice, uczniowie.

Dyrektor ZS2 Ewa Malasiewicz, dziękując nauczycielom i młodzieży za pracę, oceniła rok szkolny jako udany. Uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności, by przygotowywać się nie tylko do matury, ale i do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i po raz pierwszy - kwalifikacje w zawodzie technika handlowca, informatyka, ekonomisty, technika obsługi turystycznej. Wielu z nich znalazło też czas, by brać udział w projektach, przedsięwzięciach artystycznych, akcjach, konkursach, zawodach. Na wyróżnienie zasługuje działalność szkolnego wolontariatu - przede wszystkim praca na rzecz pensjonariuszy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego "Dom Rodzinny". Uczniowie posadzili siódmy Dąb Pamięci, poświęcony oficerowi katyńskiemu. Szkoła, współpracując z fundacją Nowy Dwor Jewish Memorial, po raz czwarty zorganizowała „Konkurs na esej o tolerancji i dialogu” dla młodzieży szkół powiatu nowodworskiego. Uczniowie ZS2 uczestniczyli w zajęciach realizowanych w ramach projektu unijnego „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”. Dyrektor Malasiewicz przypomniała też o bardzo dobrej współpracy z lokalną społecznością Nowodworzanki, czego konkretnym przykładem są wspólnie organizowane imprezy okolicznościowe.

P.Elżbieta Tokarska, reprezentująca burmistrza Nowego Dworu, a także radny Rady Miejskiej p.Ryszard Brzeziński i dyrektor Ewa Malasiewicz podziękowali nauczycielom za osiągnięcia w pracy z młodzieżą, wyróżniając nagrodą: p. Mirosławę Trębacz, p.Monikę Ciecierską i p. Karolinę Petrykowską. Gratulacje oraz Nagrody Burmistrza odebrały również uczennice, które otrzymały świadectwa z wyróżnieniem, najwyższe w szkole wyniki w nauce: Katarzyna Kwiatkowska (3aT), Marta Kędzierska (1aT) i Klaudia Bagnicka (1bT).

W ramach Programu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki przyznawane jest stypendium finansowe m.in. za bardzo dobre wyniki w nauce. W tym roku otrzymały je: Klaudia Bagnicka (1bT), Marta Kędzierska (1aT), Katarzyna Kwiatkowska (3aT), Karolina Śmigielska (3bT), Aleksandra Tobijasz (2aT), Dominik Waluszko (1bT), Anna Żebrowska (1aT).

Dyrektor E.Malasiewicz wręczyła również pozostałe nagrody :

BARDZO DOBRE WYNIKI W NAUCE (średnia powyżej 4,5), wzorowe zachowanie i praca na rzecz szkoły: Anna Żebrowska (1aT) i Aleksandra Tobjasz (2aT) ;

PRACA NA RZECZ SZKOŁY, DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE : Wojciech Mańka (2bT), Dominik Waluszko (1bT), Magdalena Bartecka (1bT), Klaudia Bagnicka (1bT), Aleksandra Tobijasz (2aT), Natalia Włodkowska (2aT), Weronika Lubaszczuk (1aT), Emilia Ludwicka (1aT), Sara Bartczak (1bT), Magdalena Borzęcka (1aT), Krystian Gogolewski (1cT), Michał Zaworski (2bT);

WOLONTARIAT : Izabela Szymajda (1bT), Natalia Moczydłowska (1bT), Eliza Barańska (1bT), Natalia Gągolewska (1bT). Wolontariuszki, a także opiekun p.Monika Ciecierska, otrzymały podziękowania dyrektora ZOL-u za wzorową, pełną oddania pracę na rzecz pensjonariuszy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego „Dom Rodzinny” w Nowym Dworze Maz..
Wolontariusz potrafi prawidłowo zdiagnozować potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych. Posiada umiejętność samodzielnego planowania, organizowania oraz kreowania zajęć w zakresie rehabilitacji społecznej.

Po zakończeniu tej części uroczystości dyrektor E.Malasiewicz raz jeszcze pogratulowała wyróżnionym. Życząc uczniom i nauczycielom niezapomnianych wakacji, wyraziła nadzieję, że nowy rok szkolny przyniesie jeszcze więcej twórczych wyzwań i satysfakcji. Do życzeń dołączył również Samorząd Uczniowski, który pod kierunkiem p.Renaty Jastrzębskiej przygotował imprezę.

Uroczystość zakończenia roku uświetnił mini koncert muzyki klasycznej w wykonaniu Krystiana Gągolewskiego z klasy IcT.

Zdjęcia: TT

 • 1
 • 1a
 • 1b
 • 1c
 • 1d
 • 1e
 • 1f
 • 1g
 • 1i
 • 1j
 • 1k
 • 2
 • 2a
 • 2b
 • 2c
 • 2d
 • 2f
 • 2g
 • 2h
 • 2i
 • 2j
 • 2k
 • 3
 • 3a
 • 3b
 • 3c
 • 3d
 • 3e
 • 3f
 • 3g
 • 3h
 • 3i
 • 3j
 • 3k
 • 4
 • 4a
 • 4b
 • 4c
 • 4d
 • 4e
 • 4f
 • 4g
 • 4h
 • 4i
 • 4j
 • 4k
 • 4l
 • 4m

Współpracują z nami

Dziękujemy za odwiedziny.

ul. Długa 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

22 775 25 43

22 775 25 15


Napisz do nas

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input


To pole jest wymagane.

Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 2. All Rights Reserved.
Polityka prywatności
tworzenie stron www Artixen.net