logo szkoły

Z EKONOMIĄ NA TY ...


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi prezentacjami !

Autor: Marta Rudnicka
ANALIZA WSKAŹNIKOWA
-
pobierz dokument- prezentacja Power Point (435 KB),

Autor: Marta Rudnicka
GOSPODARKA RYNKOWA
-
pobierz dokument- prezentacja Power Point (232 KB),

Autor: Marta Rudnicka
KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW
-
pobierz dokument- prezentacja Power Point (120 KB),

Autor: Marta Rudnicka
ZASADY RACHUNKOWOŚCI
-
pobierz dokument- prezentacja Power Point (142 KB),

Autor: Patrycja Matczak
KALKULACJA KOSZTÓW
-
pobierz dokument- prezentacja Power Point (120 KB),

Autor: Marta Rudnicka
ROZLICZENIA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW
-
pobierz dokument- prezentacja Power Point (142 KB),

prezentacja prezentacja

Autor: Anna Kristowska
ZAKŁADANIE WŁASNEJ FIRMY
-
pobierz dokument- prezentacja Power Point (71 KB),

Autor: Łukasz Marcinkowski
EWIDENCJA KOSZTÓW W UKŁADZIE MIESZANYM
-
pobierz dokument- prezentacja Power Point (71 KB),

Autor: Agnieszka Gontarz
RÓWNOWAGA RYNKOWA
-
pobierz dokument- prezentacja Power Point (71 KB),

Autor: Natalia Malcann
GOSPODARKA ZAPASAMI W PUNKCIE SPRZEDAŻY DETALICZNEJ
-
pobierz dokument- prezentacja Power Point (71 KB),

Autor: Daniel Konopski
KLASYFIKACJA KOSZTÓW
-
pobierz dokument- prezentacja Power Point (71 KB),

Autor: Izabela Łabęda
POLITYKA MONETARNA
-
pobierz dokument- prezentacja Power Point (71 KB),

Autor: Małgorzata Balcerak
GIEŁDY TOWAROWE
-
pobierz dokument- prezentacja Power Point (71 KB),

© Strona Zespołu Szkół Nr 2