Zespół Szkół Nr 2

W Nowym Dworze Mazowieckim

Godło Polski
Najlepsi 2018

22 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

Pani Dyrektor Ewa Malasiewicz podsumowała pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w ZS2. Przypomniała m.in. specyfikę kształcenia zawodowego w poszczególnych klasach Technikum, dobre wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje; podkreśliła, że jeszcze kilka takich egzaminów odbędzie się pod koniec czerwca, a nawet w lipcu. Dobre rezultaty są tym bardziej satysfakcjonujące, że uczniowie Technikum łączą dwa rodzaje kształcenia: ogólne i zawodowe. Oczywiście wszyscy z niecierpliwością czekamy  na wyniki egzaminu maturalnego, które - mamy nadzieję - potwierdzą dobry poziom nauczania w naszej szkole (co na przykład odzwierciedla 50. miejsce wśród 100 techników na Mazowszu - wg corocznego Rankingu Perspektyw).

Pani Dyrektor wymieniła też inne osiągnięcia uczniów i nauczycieli - akcje, konkursy, zawody sportowe (Zobacz) , za które jako Zespół Szkół otrzymaliśmy wiele podziękowań i słów uznania od różnych instytucji oraz zapewnienia o dalszej współpracy. Podkreśliła też dobrą współpracę z lokalną społecznością dzielnicy Nowodworzanka, reprezentowaną przez radnego Rady Miejskiej p. Ryszarda Brzezińskiego. Dziękując nauczycielom, młodzieży i pracownikom administracji i obsługi za pracę, p. Ewa Malasiewicz życzyła wszystkim udanych wakacji - bezpiecznych i niezapomnianych.
Tradycyjnie na zakończenie roku szkolnego uczniowie osiągający najwyższe wyniki w nauce otrzymują nagrody rzeczowe, ufundowane przez Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki p.Jacka Kowalskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Bisialskiego. W piątek takie nagrody odebrali: Justyna Michałowska (2a) - za najwyższą średnią ocen w szkole - i Witold Skibniewski(3c) - za uzyskanie "ponadprzeciętnych wyników z matematyki w roku szkolnym 2017/2018". W imieniu Burmistrza uczniom pogratulował Wiceburmistrz Nowego Dworu p.Janusz Mikuszewski. Nagrodę za wyróżniające osiągnięcia w pracy z młodzieżą otrzymał p.Zenon Smoliński, uczący przedmiotów mechatronicznych.
W dalszej części uroczystości nagrody za świadectwa z wyróżnieniem (średnia co najmniej 4,75) odebrali: Joanna Kościńska (3b), Olga Meister (2a), Dagmara Butkiewicz (1c), Ewa Wiśniewska (1a)
Nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia 4,5-4,7), ufundowane przez Radę Rodziców ZS2, otrzymali: Jakub Palmowski (2c), Mateusz Jackiewicz(2b), Bartosz Antoniewicz (2b), Wiktoria Zych (1b), Patrycja Aleksandrowska (1a). Wyróżnieni uczniowie otrzymali również stypendium finansowe w ramach Programu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki.

Zakończenie roku szkolnego to bardzo dobra okazja, by podziękować za inny rodzaj aktywności uczniów ( Lista nagrodzonych uczniów ).

P.Iwona Sagatyńska, reprezentująca Stowarzyszenie "Pomiechowskie Bezdomniaki", podziękowała młodzieży naszej szkoły za udział w zbiórce pieniędzy w ramach WOŚP - sztab w Pomiechówku. Podziękowania otrzymali również uczniowie ZS2 pracujący w sztabie nowodworskim, pod opieką p.R.Jastrzębskiej. Pani I.Sagatyńska opowiedziała też krótko o stowarzyszeniu opiekującym się bezdomnymi zwierzętami, wyrażając podziw za wielkie zaangażowanie młodych ludzi i zachęcając jednocześnie uczniów ZS2 do podejmowania wyzwań i niesienia bezinteresownej pomocy.

Od kilku już lat młodzież ZS2, pod opieką p.M.Ciecierskiej, pracuje na rzecz pensjonariuszy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego "Dom Rodzinny", dzieląc się swoim czasem, ale przede wszystkim wielkim sercem.

W tym roku uczniowie, pod opieką p.M.Ciecierskiej, kilka razy wzięli udział w Akcji Nowodworskiego Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża : "Dystrybucja żywności na rzecz społeczności lokalnej powiatu".

Kolejny raz grupa młodzieży, pod opieką p.M.Możdżyńskiej i p.R.Jastrzębskiej, pomagała przy organizacji 18. Nowodworskiego Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych.

Uczniowie ZS2 brali udział w wielu konkursach przedmiotowych i tematycznych, zawodach sportowych, w czasie których mogli rozwijać swoje edukacyjne umiejętności.

Duża grupa uczniów wyróżniła się, pracując na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

Gratulacje!
Tegoroczne zakończenie roku było wyjątkowe - społeczność szkolna podziękowała Paniom Ewie Turynie Głowackiej i Urszuli Mamcarz za wieloletnią pracę w związku z ich przejściem na emeryturę. Pani Głowacka uczyła języka niemieckiego, Pani Mamcarz - języka angielskiego. Dyrekcja ZS2, Rada Pedagogiczna i Pracownicy administracji i obsługi podziękowali za wieloletnią współpracę, którą zawsze wyznaczały takie wartości, jak: właściwie rozumiany etos zawodu nauczyciela, profesjonalizm, a w codziennych kontaktach - pogoda ducha, takt i życzliwość, radość ze spotkania drugiego człowieka. Również Samorząd Uczniowski skierował do obu Pań ciepłe słowa. Wyrazy uznania za wieloletnią wyróżniającą pracę w imieniu Burmistrza Nowego Dworu i Przewodniczącego Rady Miejskiej przekazał p.Urszuli Mamcarz i p.Ewie Głowackiej Wiceburmistrz p.Janusz Mikuszewski. Za bardzo dobrą współpracę obu Pań z Radą Rodziców podziękowała p. Elżbieta Szymańska.
Wzruszona Pani Ewa Głowacka, w swej wypowiedzi, podkreśliła, że wybrała zawód nauczyciela z powołania, dlatego też codzienne szkolne wyzwania przynoszą tak wiele radości i satysfakcji. Z kolei p.Urszula Mamcarz m.in. zapewniła swoich uczniów serdecznie, że tak naprawdę jeszcze z nimi się nie rozstaje. Obie Panie wyraziły nadzieję, że będą mogły służyć naszej szkole wiedzą i doświadczeniem.
Na zakończenie Natalia i Adrian, prowadzący uroczystość, życzyli wszystkim wspaniałych, bezpiecznych wakacji. Teraz już Adrian mógł jednoznacznie - zdecydowanym głosem -  powiedzieć: "Wakacje 2018 ogłaszamy za rozpoczęte!!!"
Uroczystość przygotował Samorząd Uczniowski pod opieką p.R. Jastrzębskiej oraz klasa 2c pod opieką p.K. Dobrowolskiej.
Zdjęcia p.M.Ciesielski

 • DSC_0002
 • DSC_0002a
 • DSC_0003
 • DSC_0006
 • DSC_0007
 • DSC_0010
 • DSC_0014
 • DSC_0016
 • DSC_0019
 • DSC_0022
 • DSC_0024
 • DSC_0026
 • DSC_0027
 • DSC_0030
 • DSC_0031
 • DSC_0033
 • DSC_0035
 • DSC_0037
 • DSC_0040
 • DSC_0044
 • DSC_0050
 • DSC_0051
 • DSC_0052
 • DSC_0054
 • DSC_0055
 • DSC_0056
 • DSC_0057
 • DSC_0059
 • DSC_0060
 • DSC_0061
 • DSC_0063
 • DSC_0067
 • DSC_0069
 • DSC_0070
 • DSC_0071
 • DSC_0073
 • DSC_0074
 • DSC_0077
 • DSC_0082
 • DSC_0085
 • DSC_0086
 • DSC_0089
 • DSC_0091
 • DSC_0092
 • DSC_0093
 • DSC_0094
 • DSC_0096
 • DSC_0099
 • DSC_0101
 • DSC_0102
 • DSC_0103

Współpracują z nami

Dziękujemy za odwiedziny.

ul. Długa 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

22 775 25 43

22 775 25 15


Napisz do nas

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input


To pole jest wymagane.

Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 2. All Rights Reserved.
Polityka prywatności
tworzenie stron www Artixen.net